• Imprimeix

Sobre el portal

El Govern de la Generalitat de Catalunya es va anticipar a l’aprovació la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern creant el portal de la transparència el juny de 2013. Aquesta iniciativa donava compliment a un dels principals compromisos assumits en el document Propostes i reflexions en matèria de transparència i regeneració democràtica, resultat de les dues cimeres sobre regeneració democràtica impulsades pel president de la Generalitat i celebrades el 6 i el 22 de febrer de 2013 amb la participació de les institucions de garantia existents a Catalunya.

Inicialment, el portal va difondre la informació relativa a la contractació pública, al seguiment del Pla de Govern i a les retribucions dels alts càrrecs dels departaments de la Generalitat i del seu sector públic. Posteriorment, en resposta als compromisos adquirits pel Govern, es va tramitar la Llei de transparència.

Fruit de l’esforç dut a terme pel Govern per aconseguir la màxima transparència a l’Administració de la Generalitat, Catalunya va obtenir la puntuació més alta de l’índex de transparència de les comunitats autònomes (INCAU), fet públic el 17 de juliol de 2014 per l’organització no governamental Transparencia Internacional (TI).

El portal de la transparència ha estat objecte d’un procés de redimensionament per tal d’incloure el gran nombre de dades que la Llei 19/2014 exigeix. Així mateix, l’Administració de la Generalitat continua treballant intensament per comptar amb un portal que ofereixi una informació completa i de qualitat.

Des del primer moment, el portal també incorpora un formulari electrònic per facilitar als ciutadans la presentació de sol·licituds d’accés a la informació pública.

 

Informes trimestrals de les dades estadístiques de les visites al web i de les pàgines més consultades. 

4r. trimestre 2016

Indicadors bàsics

Pàgines més visitades

 

Actualització: trimestral

Font de les dades: Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

Format de les dades: Pdf

Data d'actualització:  03.01.2017