• Imprimeix

Activitats, béns i interessos

Per afavorir la transparència de la seva actuació, els alts càrrecs al servei de la Generalitat han de formular, en el moment del nomenament i del cessament en el seu càrrec, i cada cop que es produeixin variacions respecte de les dades declarades, la declaració d’activitats i la declaració de béns patrimonials i d’interessos. El termini de presentació és de tres mesos a partir de la data del seu nomenament o cessament i d’un mes des que es produeixin variacions en els fets declarats.

En aquest apartat podeu consultar informació sobre les activitats, els béns patrimonials i interessos, així com l’increment o el decrement del patrimoni de les persones que han ocupat un lloc d’alt càrrec a la Generalitat de Catalunya i que han cessat. Aquesta informació és declarada per aquestes persones, sota la seva responsabilitat.

 

Activitats

Declaracions - Activitats

Declaracions - Docència universitària    

 

Béns patrimonials i interessos

Declaracions - Béns patrimonials 

Declaracions - Variacions patrimonials 

 

Nota: Trobareu les dades de les activitats, béns i interessos dels directius de les entitats del sector públic al web corresponent, accessible des de l'apartat sector públic de la Generalitat de Catalunya.

 

Actualització: mensual.

Font de les dades: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Format de les dades: Excel.