• Imprimeix

Relació d'alts càrrecs, personal directiu, personal eventual, i les seves retribucions

Des d'aquesta pàgina podeu accedir:

- A la relació d’alts càrrecs i personal eventual de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les seves retribucions.

- A la relació dels màxims responsables executius de les entitats del sector públic i a les seves retribucions.

Relació d’alts càrrecs, personal directiu, personal eventual i les seves retribucions


Actualització: 
mensual.

Font de les dades: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Format de les dades: Pdf, Excel.