• Imprimeix

Govern

Apartat d’informació sobre el president i el Govern: composició del Govern, acords que aprova setmanalment i Pla d’actuació i el seu seguiment.

President

Informació sobre el president de la Generalitat de Catalunya

Composició del Govern

Composició del Consell Executiu

Pla de Govern

El Pla de Govern de l’XI legislatura s'articula a l'entorn de 3 grans eixos que han de donar resposta als reptes del país.

Acords del Govern

Recull dels acords del Govern de la Generalitat.

Viatges oficials

Informació sobre els viatges oficials del President i els consellers a l'estranger.

Destaquem