• Imprimeix

Relació de les contractacions econòmicament més significatives

La Direcció General de Contractació Pública recull la relació de les adjudicacions d’import econòmic més elevat efectuades en cada exercici, fins a un màxim de 20 expedients de contractació.

La relació de les 20 contractacions d’import econòmic més elevat s’ofereix en relació amb cada tipus de contracte: gestió de serveis públics, obres, serveis, subministraments, i col·laboració pública i privada.

 

Relació de les contractacions econòmicament més significatives


Actualització: anual.

Font de les dades: Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

Format de les dades:  PDF.