• Imprimeix

Estadístiques del volum pressupostari de les adjudicacions en cada procediment contractual

La Direcció General de Contractació Pública elabora informes que analitzen tota l'activitat contractual d'un any, és a dir, les adjudicacions, pròrrogues, modificacions i anualitats de contractes pluriennals adjudicats en anys anteriors.

Les estadístiques incloses en aquests informes d’activitat contractual de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic estan disponibles a partir de l’any 2011.

 

Estadístiques del volum pressupostari de les adjudicacions en cada procediment contractual

 

Actualització: anual.

Font de les dades: Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

Format de les dades: PDF.