• Imprimeix

Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública

Amb la finalitat de contribuir a l’excel·lència en l’actuació administrativa en l’àmbit de la contractació pública, en data 1 de juliol de 2014, el Govern va aprovar mitjançant aquest document els fonaments i les bones pràctiques en l’activitat contractual diària dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les entitats que formen part del seu sector públic.

El Codi crea també la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

 

Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública


Actualització: constant, en la mesura que s’aprovin nous acords, directrius i instruccions.

Font de les dades: Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència .

Format de les dades: PDF.