• Imprimeix

Contractes formalitzats

En aquest apartat es mostra la informació sobre els contractes subscrits de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, tal com determina l’article 13.1.d) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Tots els contractes formalitzats per la Generalitat de Catalunya es troben en la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya, que es configura com un portal únic global i integrat per a la difusió de la informació de l'activitat contractual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens i empreses que integren el seu sector públic. A més, la Plataforma està plantejada com un sistema obert, que possibilita la incorporació d'altres administracions públiques de Catalunya, que poden, a més de publicar el seu perfil de contractant, disposar del conjunt de serveis que la Plataforma ofereix als operadors públics i als privats.

 

Contractes formalitzats

 

Actualització: contínua.

Font de les dades: plataforma de serveis de contractació pública.

Format de les dades: PDF, ZIP i XML.