• Imprimeix

Contractació específica d'estudis i dictàmens

La contractació d’estudis i dictàmens té un protocol específic d’actuació en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, regulat en un Acord de Govern de 9 de desembre de 2009.

En relació amb aquest protocol i amb les funcions que té atribuïdes, la Direcció General de Contractació Pública (DGCP) duu a terme un informe semestral sobre la contractació de determinats estudis i dictàmens, que inclou l’especificació de l’òrgan de contractació, el títol de l’estudi o dictamen, i l’import d’adjudicació.

 

Contractació específica d'estudis i dictàmens


Actualització: semestral.

Font de les dades: Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

Format de les dades: PDF i XLS.