• Imprimeix

Contractes adjudicats

Informació sobre els contractes subscrits (article 13.1.d) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Contractes adjudicats

 

Actualització: contínua. 

Font de les dades: plataforma de serveis de contractació pública.

Format de les dades: HTML, PDF i XML (dades obertes).